ELDERS

     
Jim Hildebrand, Ruling Elder & Clerk of Session          Tommy Evans, Ruling Elder
 
   
Wes Hunt, Ruling Elder   Robbie McNeill, Ruling Elder
 
 
 
Russ Murray, Ruling Elder   Tom Porter, Ruling Elder
     
Kent Schumacher, Ruling Elder   Rush Utley, Ruling Elder
     
Steve Thorpe, Elder Emeritus